Genstande, opret

image_pdfimage_print

Arkiver har som grundregel IKKE genstande – men hvis man alligevel har, og man ønsker at registrere dem, så gøres det her.

  • Ny registrering >> Øvrige materialer >> Genstand

 

Registreringsvinduet består af 3 faneblade i venstre side og 5 i højre. Start med Stamkort, og slut af med Publicering

 

Genstande

 

Stamkort

Reg.nr: Arkibas5 tilbyder automatisk næste ledige nummer og den bogstavsignatur, arkivet har valgt. Tallet kan ændres, hvis man har brug for at anvende et andet nummer.

Overskrift: Angiv en kort og præcis betegnelse. Det er dette felt, der ses i søgeresultater.

Beskrivelse: Feltet er obligatorisk. Beskriv genstanden mere uddybende.

Bemærkning: Mulighed for at tilføje ekstra information om genstanden, fx om dens baggrundshistorie og hvorfor den er taget ind.

Datering: Begge felter udfyldes. Kendes det eksakte årstal, skrives samme år i begge felter. Hvis ikke, anslås årstallene med en tilstrækkelig margin (fx 1910-1920 eller 1800-1900).

Hvis perioden er et skøn, kan man bruge feltet Note til datering til at forklare, hvad man bygger sit skøn på.

Klausul: Vælg ”Almindelige regler”, med mindre der er lagt en særlig klausul på.

Hvis der vælges ”Særlig aftale, se beskrivelse”, kommer der et ekstra felt, hvori klausulen kan beskrives.

 

  • Afslut stamkortet ved at klikke på Gem registrering.

 

Teknik

  • Åbn fanebladet Teknik.

Genstand teknik

Størrelse: Angives altid i højde gange bredde. Husk måleenhed (fx cm).

Materiale: Vælg blandt mulighederne i menuen via pil i højre side af feltet. Arkivet har mulighed for selv at oprette de valgmuligheder, der er nødvendige. Se mere her. Det er kun muligt at vælge én materialetype pr. genstand.

Note: Her er det muligt at skrive mere om genstanden, fx om materialer eller tilstand.

Særnummer: Hvis genstanden har en anden identifikation tilknyttet end Arkibas-registreringsnummeret, så kan det angives her. Det kan fx være et tidligere registreringsnummer fra en manuel registrering, eller et nummer, der vedrører placeringen.

Placering: Vælg blandt mulighederne i menuen via pil i højre side af feltet. Arkivet har mulighed for selv at oprette flere valgmuligheder, hvis det er nødvendigt. Se mere her.

Vælg sted: I alle typer registreringer angiver man, hvilket geografisk område (sogn/kommune) registreringen hører hjemme i. Se mere i den generelle vejledning her.

 

Billede

Det er en god ide at knytte et foto af genstanden til registreringen.

  • Tag et digitalt billede og overfør det til computeren.
  • Klik på Tilføj filer.
  • Vælg Upload ny fil. Det åbner et vindue med oversigt over de filer, der er tilgængelige på computeren. (For brug af Filbibliotek: se mere her).
  • Der åbner et vindue med oversigt over de filer, der er tilgængelige på computeren.
  • Vælg den ønskede billedfil og klik på Åbn (eller dobbeltklik på billedfilen). Billedet er nu synligt i registreringen.

 

De øvrige faneblade (Henvisninger, Relationer, Historik, Filer og Publicering) er fælles for alle registreringstyper.