Tegninger: Teknik

Åbn fanebladet Teknik. Her angives bl.a. tegningens størrelse, type og placering. Størrelse: Angives altid i højde gange bredde. Husk måleenhed (fx cm). Udgave: Hvis en tegning findes i flere udgaver, angives det her, hvilken udgave ...

Geografi

Alle registreringer kan – og bør – knyttes til et geografisk sted. Stedsangivelsen anvendes blandt andet i arkiv.dk, hvor brugerne kan søge efter indhold fra et bestemt område. Klik på kortet på fanebladet geografi, så åbner et nyt ...

Placering

På placeringsfanen angives hvor i arkivet eller i arkivets magasiner, at materialet er placeret fysisk. For at kunne vælge en placering i registreringen, skal placeringen være oprettet i administrationsmodulet. Læs mere om oprettelse ...

Tegninger: Tilføj billede

Det er muligt at knytte et digitalt billede til sin registrering. Det kan være en stor fordel at kunne se tegningen, inden man beslutter, om den skal hentes frem fra magasinet. Hvis tegningen er lille nok til at kunne scannes, kan ...

Vælg fra filbibliotek

Scannede dokumenter og billeder kan uploades på forhånd til Arkibas og hentes direkte herfra til de enkelte registreringer. Læs mere om upload til Filbibliotek. Anvendelse af filbibliotek i registrering Klik på Tilføj filer > Vælg ...

Filformater og filnavne

I Arkibas er der mange muligheder for at uploade filer. Det kan både ske i journaler og i registreringer, for hver enkelt indholdslinje eller generelt for hele posten. Her i artiklen kan du læse om, hvilke krav, der er til de filer, ...

Henvisninger – opret ordningsord

Opbygning af ordningsord for personer        Fritekstord Ordningsord er opslagsord til emnerne i de forskellige registreringer. De gør det lettere at søge resultater frem om bestemte emner. Start altid med det vigtigste ordningsord. ...

Relationer

Journalrelation    Registreringsrelation En registrering skal altid have en henvisning til den eller de journaler, indholdet stammer fra, så man altid kan finde tilbage til giveren. Det gøres ved at oprette en relation mellem ...

Historik

Historikken er en form for logbog over registreringen. Her logges alle handlinger, der er foretaget i Arkibas, og det sker automatisk. Men det er også muligt selv at indtaste begivenheder, handlinger eller aftaler. For Journaler kan ...

Filer

På filfanen vises alle de filer, som er uploadet til billedfanen, kildefanen eller indholdsblokkene afhængig af, hvilken type registrering, man befinder sig i. Her kan man se filnavnet og hvilken type fil det er – f.eks. jpg, ...

Publicering

 Intern bemærkning     Generel publiceringsstatus       Individuel publiceringsstatus Alle registreringer har fanebladet Publicering. NB: Publicering betyder at registreringen må vises på arkiv.dk. Det har ikke noget at gøre med, om ...

Udskrivning

Arkibas er et IT-baseret registreringsprogram, men hvis man har brug for det, kan man let få sine journaler og registreringer skrevet ud på papir. Udskriv journal (hop til Udskriv registrering) Klik på knappen Udskriv, der befinder ...