Filformater og filnavne

image_pdfimage_print

I Arkibas er der mange muligheder for at uploade filer. Det kan både ske i journaler og i registreringer, for hver enkelt indholdslinje eller generelt for hele posten. Her i artiklen kan du læse om, hvilke krav, der er til de filer, som uploades.

Anbefalede fil-formater

I Arkibas anbefaler vi at der kun uploades pdf-filer og billedfiler (jpg eller tiff) afhængig af hvilken registreringstype, der arbejdes med.

Billedregistreringer og andre registreringer med billeder

I følgende registreringstyper kan der uploades billedfiler, som kan vises på arkiv.dk: enkelte billeder, billedserier, kort, tegninger, plakater og grafik og genstand.

Billeder scannes altid i tiff-format til arkivets egen opbevaring. Til brug på Arkibas kan det være en god idé at lave en jpg-udgave af billedet, da tiff-formatet vil lægge beslag på meget serverplads.

For at billedet kan vises i fuld format i gallerifunktionen skal det være minimum 1.280 pixels i bredden (HD-format: 1.280 x 720). De samme minimumskrav gælder for billeder, som man ønsker at sælge via Mit arkiv.dk.
Kan arkivets billeder ikke åbnes i fuld størrelse i galleriet, så tjek billedets størrelse ved at downloade det fra filfanen og få vist billedets egenskaber. Måske billedet stammer fra Arkibas4, hvor billederne blev komprimeret inden upload og derfor ligger i en meget dårlige opløsning (360 pixels i bredden).

Kildeviseren

I følgende registreringstyper er der tilknyttet en kildeviser, og her kan der kun uploades pdf-filer: arkivfond, enkelte artikler, bøger, aviser og tidsskrifter og emnesamlinger.

Vi anbefaler, at dokumenter scannes som billedfiler og efterfølgende sættes sammen og konverteres til pdf. Er pdf-filerne eller de bagvedliggende billedfiler blevet OCR-scannet (Optical Character Recognition), så bliver ordene i teksten søgbar i Arkibas og på arkiv.dk. Hent vejledning her til, hvordan man konverterer billeder til pdf-filer.

Anbefalede fil-navne

Vi anbefaler at billeder navngives med samme nummer som registreringen – f.eks. B1, B52, b500 etc. I billedserier, kan man med fordel navngive filerne med registreringsnummeret og et løbenr – f.eks. F1-1, F1-2, F1-3 etc. Bemærk, at man ikke kan benytte underscore ( _ ). Systemet accepterer ikke tegnet, og det slettes i forbindelse med upload af filen. Navngives filer på denne måder så er det let at genfinde billedfilerne på computeren eller eksterne harddiske, i modsætning til hvis de navngives med lange beskrivelser, som er svære at koble med en konkret registrering, som f.eks. “Lars Jensen med sin hund foran Slagter Jensen i Algade”.

Vær opmærksom på, at filnavet må max. være 77 tegn langt. Er filnavnet længere, så vil upload fejle.