Vælg sted

Alle registreringer kan – og bør – knyttes til et geografisk sted. Stedsangivelsen anvendes blandt andet i Arkiv.dk, hvor brugerne kan søge efter indhold fra et bestemt område.   Vælg sted findes på fanebladet Teknik i venstre ...

Filbibliotek, anvendelse i registrering

Scannede dokumenter og billeder kan uploades samlet til Arkibas for hver journal via Filbibliotek (Læs mere om upload til Filbibliotek) Dermed er de tilgængelige for tilknytning til en registrering.   Anvendelse af filbibliotek ...

Opret ordningsord / henvisninger

Opbygning af ordningsord for personer        Fritekstord Ordningsord er opslagsord til emnerne i de forskellige registreringer. De gør det lettere at søge resultater frem om bestemte emner. Start altid med det vigtigste ordningsord. ...

Relationer

Journalrelation    Registreringsrelation En registrering skal altid have en henvisning til den eller de journaler, indholdet stammer fra. Det gøres ved at oprette en relation mellem registrering og journal. Man kan også (men behøver ...

Historik

Historikken er en form for logbog over registreringen. Her logges alle handlinger, der er foretaget i Arkibas5, og det sker automatisk. Men det er også muligt selv at indtaste begivenheder, handlinger eller aftaler. For Journaler ...

Publicering

 Interne bemærkninger     Generel publiceringsstatus       Individuel publiceringsstatus Alle registreringer har fanebladet Publicering. NB: Publicering betyder at registreringen må vises på Arkiv.dk. Det har ikke noget at gøre med, ...