Arkivindstillinger

I Arkivindstillinger angives arkivets kontaktoplysninger samt tilladelser og indstillinger for Arkiv.dk. Find/ret oplysninger via fløjmenu: Arkivadministration > Arkivindstillinger Arkivindstillinger Angiv (eller ret) arkivets ...

Opret bruger

Start i fløjmenuen under Arkivadministration. Vælg Brugere. Nu åbner et vindue med en oversigt over alle aktive brugere i arkivet. Øverst i højre hjørne klikkes Opret ny. Navn / initialer: Opret brugeren med navn i det første felt og ...

Ret bruger

Ret brugeroplysninger og rettigheder, eller slet en bruger

Givere (ret / fusionér)

Givere kan oprettes samtidig med at man opretter journalen. Det er derfor ikke nødvendigt at åbne giver-databasen for at oprette en ny. Hvis man har brug for at rette i giveroplysningerne, fx ved ny adresse, åbnes giver-databasen via ...

Klausuler (administration)

Man skal altid angive klausul, både når man opretter en journal og en registrering. Som udgangspunkt bør der være to valgmuligheder: Almindelige regler Særlige regler, se bemærkninger Man kan sagtens klare sig med disse to, men hvis ...

Slet og genskab registreringer

Sletning Hvis man ønsker at slette en registrering eller en journal, gøres det via knappen Slet øverst til højre på stamkortet. Det er kun brugere med administratorrettighed til at slette, der kan udføre denne handling. Gendannelse ...

Decimalklasser

Aktiver decimalklasse    Ret decimalklasse     Deaktiver decimalklasse Arkibas5 anvender bibliotekernes emnesystem DK5 til at danne henvisninger til de forskellige registreringer. Det er det talsystem, man kender fra bibliotekernes ...

Fotografer – opret, ret, aktiver

Opret fotograf     Aktiver fotograf    Rediger fotograf Når man opretter billeder i Arkibas5, skal man angive, hvem fotografen er. Man kan kun vælge mellem fotografer, der er oprettet i underdatabasen Fotografer. Fotografer, der har ...

Materialer (administration)

Når man registrerer i Arkibas5, kan man angive hvilken type materiale, man registrerer. For billeder kan man fx vælge mellem s/h positiv,  negativ, farve diapositiv m.fl., for kort kan man vælge matrikelkort, søkort, topografiske ...

Signaturer (administration)

Hver registreringstype har en bogstavsignatur, som bruges i registreringsnummeret. Arkivfonde skal have signaturen A; billeder skal have signaturen B. For de øvrige registreringstyper er bogstavet valgfrit. Det vil sige, at hvert ...

Mini-Arkiv.dk

Mini-Arkiv.dk er en nem måde at få et direkte søgefelt til Arkiv.dk sat ind på arkivets egen hjemmeside. Funktionen åbnes via fløjmenu >> Arkivadministration >> Mini arkiv.dk Sæt flueben i de ønskede felter: Filtrer på ...