Arkivindstillinger

I Arkivindstillinger angives arkivets kontaktoplysninger samt tilladelser og indstillinger for arkiv.dk. Find/ret oplysninger via fløjmenu: Arkivadministration > Arkivindstillinger Arkivindstillinger Angiv (eller ret) ...

Opret bruger

Start i fløjmenuen under Arkivadministration. Vælg Brugere. Nu åbner et vindue med en oversigt over alle aktive brugere i arkivet. Øverst i højre hjørne klikkes Opret ny. Navn / initialer: Opret brugeren med navn i det første felt og ...

Ret bruger

Ret brugeroplysninger og rettigheder, eller slet en bruger

Lås bruger op

Når en bruger er blevet låst pga. for mange log ind-forsøg, skal en administrator-bruger låse brugeren op. Det gøres under Arkivadministration -> Brugere. Klik herefter på den bruger, som skal låses op. Når en bruger er låst, ...

Dataimport og -eksport

Læs om XML-eksport Dataimport Har arkivet tidligere registreret i et andet system, så kan data importeres til Arkibas, så man slipper for at genindtaste alle registreringer. Dataimport åbnes via fløjmenu >> Arkivadministration ...

Fejlede login

Administrator-brugere har mulighed for at se, fejlede login for deres eget arkiv. Fejlede log ind kan findes under arkivadministration -> fejlede login. I oversigten kan ses en liste over alle brugere med fejlede login-forsøg. ...

Mini-Arkiv.dk

Mini-Arkiv.dk er en nem måde at få et direkte søgefelt til Arkiv.dk sat ind på arkivets egen hjemmeside. Funktionen åbnes via fløjmenu >> Arkivadministration >> Mini arkiv.dk Sæt flueben i de ønskede felter: Filtrer på ...

Statistik

Der kan trækkes en lang række statistiske oplysninger ud af Arkibas, fx antal billeder pr. fotograf, registreringer fordelt på brugere eller antallet af billedkøb via Arkibas.dk. Der kan kun trækkes statistik på eget arkiv. ...

Givere (ret / fusionér)

Givere kan oprettes samtidig med at man opretter journalen. Det er derfor ikke nødvendigt at åbne giver-databasen for at oprette en ny. Hvis man har brug for at rette i giveroplysningerne, fx ved ny adresse, åbnes giver-databasen via ...

Decimalklasser

Aktiver decimalklasse    Ret decimalklasse     Deaktiver decimalklasse Arkibas5 anvender bibliotekernes emnesystem DK5 til at danne henvisninger til de forskellige registreringer. Det er det talsystem, man kender fra bibliotekernes ...

Fotografer – opret, ret, aktiver

Opret fotograf     Aktiver fotograf    Rediger fotograf Når man opretter billeder i Arkibas5, skal man angive, hvem fotografen er. Man kan kun vælge mellem fotografer, der er oprettet i underdatabasen Fotografer. Fotografer, der har ...

Klausuler (administration)

Man skal altid angive klausul, både når man opretter en journal og en registrering. Som udgangspunkt bør der være to valgmuligheder: Almindelige regler Særlige regler, se bemærkninger Man kan sagtens klare sig med disse to, men hvis ...

Kommentarspor, administrer

Hvis arkivet har tilladt kommentarfunktionen (under Arkivindstillinger), så er det muligt for brugerne af Arkiv.dk at kommentere arkivets registreringer. Hvis arkivet vil besvare en kommentar, gøres det via Arkibas, da man på ...

Materialer (administration)

Når man registrerer i Arkibas5, kan man angive hvilken type materiale, man registrerer. For billeder kan man fx vælge mellem s/h positiv,  negativ, farve diapositiv m.fl., for kort kan man vælge matrikelkort, søkort, topografiske ...