Digital arkivfond – opret og stamkort

Digitale arkivfonde bruges til at registrere digital skabt materiale – primært fra offentlige myndigheder i form af informationspakker og arkiveringsversioner af IT-systemer, men det kunne også sagtens være arkiveringsversioner ...

Digital arkivfond – teknik

På fanebladet teknik er der mulighed for at angive en række tekniske oplysninger om den digitale arkivfond. ArkivID: Her skrives navnet på den digitale fil, som registreringen henviser til i opbevaringsmiljøet. Placering: Angivelse ...

Geografi

Alle registreringer kan – og bør – knyttes til et geografisk sted. Stedsangivelsen anvendes blandt andet i arkiv.dk, hvor brugerne kan søge efter indhold fra et bestemt område. Klik på kortet på fanebladet geografi, så åbner et nyt ...

Placering

På placeringsfanen angives hvor i arkivet eller i arkivets magasiner, at materialet er placeret fysisk. For at kunne vælge en placering i registreringen, skal placeringen være oprettet i administrationsmodulet. Læs mere om oprettelse ...

Digital arkivfond – indhold

I en digital arkivfond er der mulighed for at registrere materialet i et antal indholdsblokke og dermed gøre indholdet i arkivfonden mere overskuelig. Der laves overskrifter og underblokke efter behov og materialet inddeles i ...

Indholdsblokke – funktioner

Når man arbejder med indholdsblokke i en registrering, så findes der mange forskellige funktioner udover blot lige at indsætte nye indholdsblokke. Herunder gennemgås funktionerne, som er lidt forskellige afhængig af om det er en ...

Vælg fra filbibliotek

Scannede dokumenter og billeder kan uploades på forhånd til Arkibas og hentes direkte herfra til de enkelte registreringer. Læs mere om upload til Filbibliotek. Anvendelse af filbibliotek i registrering Klik på Tilføj filer > Vælg ...

Filformater og filnavne

I Arkibas er der mange muligheder for at uploade filer. Det kan både ske i journaler og i registreringer, for hver enkelt indholdslinje eller generelt for hele posten. Her i artiklen kan du læse om, hvilke krav, der er til de filer, ...

Henvisninger – opret ordningsord

Opbygning af ordningsord for personer        Fritekstord Ordningsord er opslagsord til emnerne i de forskellige registreringer. De gør det lettere at søge resultater frem om bestemte emner. Start altid med det vigtigste ordningsord. ...

Relationer

Journalrelation    Registreringsrelation En registrering skal altid have en henvisning til den eller de journaler, indholdet stammer fra, så man altid kan finde tilbage til giveren. Det gøres ved at oprette en relation mellem ...

Historik

Historikken er en form for logbog over registreringen. Her logges alle handlinger, der er foretaget i Arkibas, og det sker automatisk. Men det er også muligt selv at indtaste begivenheder, handlinger eller aftaler. For Journaler kan ...

Filer

På filfanen vises alle de filer, som er uploadet til billedfanen, kildefanen eller indholdsblokkene afhængig af, hvilken type registrering, man befinder sig i. Her kan man se filnavnet og hvilken type fil det er – f.eks. jpg, ...

Publicering

 Intern bemærkning     Generel publiceringsstatus       Individuel publiceringsstatus Alle registreringer har fanebladet Publicering. NB: Publicering betyder at registreringen må vises på arkiv.dk. Det har ikke noget at gøre med, om ...