Journal, opret

En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven via fløjmenuen i venstre side:  Journaler ...

Afslut journal

Når indholdet af en aflevering er registreret, skal man afslutte journalen. Hver indholdsblok afsluttes for sig. Åbn journalen. Åbn den indholdsblok, der er færdigregistreret. I bunden af vinduet står nu, hvilke registreringer, ...

Udskrivning

Arkibas5 er et IT-baseret registreringsprogram, men hvis man har brug for det, kan man let få sine journaler og registreringer skrevet ud på papir.   Udskriv journal (hop til Udskriv registrering) Klik på knappen Udskriv, der ...