Journal, opret

En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven via fløjmenuen i venstre side:  Journaler ...

Afslut journal

Når indholdet af en aflevering er registreret, skal man afslutte journalen. Hver indholdsblok afsluttes for sig. Åbn journalen. Åbn den indholdsblok, der er færdigregistreret. I bunden af vinduet står nu, hvilke registreringer, ...

Filbibliotek – upload

Har man scannet en større mængde billeder eller dokumenter, kan de lægges samlet op på Arkibas, så de er tilgængelige for registrering. Alle filer skal dog være fra samme journalnummer. Start opgaven via fløjmenuen i venstre ...

Gå til journal, genvej

Har man brug for at springe fra en registrering til den journal, registreringen er tilknyttet, fx for at afslutte journalen, så findes der en smart genvej. Gå til fanebladet Relationer Find ikonet  og klik på det, så åbnes den ...

Historik

Historikken er en form for logbog over registreringen. Her logges alle handlinger, der er foretaget i Arkibas5, og det sker automatisk. Men det er også muligt selv at indtaste begivenheder, handlinger eller aftaler. For Journaler ...

Udskrivning

Arkibas5 er et IT-baseret registreringsprogram, men hvis man har brug for det, kan man let få sine journaler og registreringer skrevet ud på papir.   Udskriv journal (hop til Udskriv registrering) Klik på knappen Udskriv, der ...