Journal – opret

En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven via fløjmenuen i venstre side:  Journaler ...

Journal – indhold

Her skrives, hvad der blev afleveret. Det behøver ikke at være detaljeret (som “En forhandlingsprotokol”, “tre breve” etc), men opret gerne en indholdsblok for registrering indholdet skal ende med. For arkivalier er det for hver ...

Journal – afslut

Når indholdet af en aflevering er registreret, skal man afslutte journalen. Hver indholdsblok afsluttes for sig. Åbn journalen. Åbn den indholdsblok, der er færdigregistreret. I bunden af vinduet står nu, hvilke registreringer, ...

Filbibliotek – upload

Har man scannet en større mængde billeder eller dokumenter, kan de lægges samlet op på Arkibas, så de er tilgængelige for registrering. Alle filer skal dog være fra samme journalnummer. Filer kan uploades direkte i filbiblioteket og ...

Historik

Historikken er en form for logbog over registreringen. Her logges alle handlinger, der er foretaget i Arkibas, og det sker automatisk. Men det er også muligt selv at indtaste begivenheder, handlinger eller aftaler. For Journaler kan ...

Filer

På filfanen vises alle de filer, som er uploadet til billedfanen, kildefanen eller indholdsblokkene afhængig af, hvilken type registrering, man befinder sig i. Her kan man se filnavnet og hvilken type fil det er – f.eks. jpg, ...

Udskrivning

Arkibas er et IT-baseret registreringsprogram, men hvis man har brug for det, kan man let få sine journaler og registreringer skrevet ud på papir. Udskriv journal (hop til Udskriv registrering) Klik på knappen Udskriv, der befinder ...