Arkivindstillinger

image_pdfimage_print

I Arkivindstillinger angives arkivets kontaktoplysninger samt tilladelser og indstillinger for arkiv.dk.

Find/ret oplysninger via fløjmenu: Arkivadministration > Arkivindstillinger

Arkivindstillinger

Angiv (eller ret) arkivets navn. Det er herfra arkivets navn trækkes til arkiv.dk. Arkivets LHA-nummer oprettes af Arkibas, og kan ikke ændres af arkivet selv.

Adresse (husk at ændre, hvis arkivet flytter). Husk også at give SLA og Arkibas besked om evt. ændringer til arkivets kontaktoplysninger, så vi kan holde vores medlemsoplysninger opdateret.

Kontaktoplysninger: Primært til arkivets e-mail, som anvendes, når brugerne skriver til arkivet vha. formularen på de enkelte registreringer på arkiv.dk.
Hvis feltet indeholder mere end 1 mailadresse, er det den første, der anvendes på arkiv.dk. Feltet kan også anvendes til telefonnummer.

Arkivstatistik

I højre side af vinduet er der oplysninger om antallet af arkivets journaler og registreringer og dets dataforbrug på Arkibas’ servere.

Indstillinger for Mit arkiv.dk

Hvis arkivet ønsker at give arkiv.dk’s brugere mulighed for at købe arkivets billeder direkte på arkiv.dk, at kommentere på arkivets registreringer, eller at tillade arkiv.dk’s brugere at geotagge arkivets registreringer angives det her.

  • Sæt flueben i de ønskede kategorier

Hvis salg af billeder tillades, kræver det yderligere oplysninger:

  • Angiv en standardpris, som billeder sælges til på arkiv.dk (Der kan kun angives én pris).
  • Angiv arkivets bankkonto (fordelt på to felter)
  • Klik Gem arkivindstillinger

NB: Hvis der ikke er sat flueben, aktiveres funktionerne ikke på arkiv.dk, uanset hvad man har angivet under de enkelte registreringer.
Vær opmærksom på, at billeder skal være minimum 1.280 pixels på den længste led, for at kunne sælges på arkiv.dk.

Det er også her, at to faktor log ind kan aktiveres.

Aktivering af to faktor log ind

Sæt flueben i anvend to-faktor login, for at aktivere brugen af to faktor log ind for eget arkiv.