Billedserie – indhold

image_pdfimage_print

Indhold

Alle billederne i en billedserie skal registreres. Der skal oprettes minimum én overskrift for billederne. Hvis det er en lang serie, kan det gavne overskueligheden at oprette flere overskrifter.

Eksempel: En billedserie viser et firmas jubilæum. Den generelle overskrift kan være ”Hansen & Hansens 100 års jubilæum”. Herunder kan billederne være opdelt i overskrifterne Morgen, Reception, Festmiddag.

Hansen & Hansens 100 års jubilæum
Morgen Morgensang
Orkesteret
Fælles morgenbord
Reception Gæsterne ankommer
Gavebord
Den flagpyntede sal
Festmiddag Direktøren holder tale
Gæster ved bord 1
Gæster ved bord 2
Isen bæres ind

 

 • Begynd med at oprette en overskrift: Klik på Ny overskrift på fanebladet Indhold i højre side af registreringsvinduet.

Løbenummer: Angiv løbenumrene for de billeder, overskriften dækker. Er der fx 10 billeder, skrives 1-10. Hvis man anvender del-overskrifter, behøver man ikke angive løbenumre i den generelle overskrift.

 • Skriv overskriften i tekstfelt og afslut ved at klikke Gem og luk.

 • Hvis der skal oprettes del-overskrifter, gentages processen (Ny overskrift – Løbenummer/titel – Gem og luk)

 

Nu skal de enkelte billeder oprettes:

 • Peg med musen på den overskrift, det første billede skal ind under.
 • Klik eller peg på den menuboks, der fremkommer i højre side af feltet.
 • Vælg Indsæt ny niveau 2.

 

Løbenummeret er automatisk udfyldt. Man kan selv ændre det, hvis man har behov for det.

Beskrivelse: Skriv kort, hvad billedet forestiller, men alligevel så udførligt, at alle vigtige oplysninger er med. Husk fx navne på personer. Dette felt er eneste mulighed for at beskrive billedet.

De næste felter skal kun udfyldes, hvis det enkelte billede har anderledes forhold end resten af serien:

Felterne Fotograf og Størrelse behøver ikke udfyldes, hvis alle billeder har samme fotograf eller størrelse (det angives samlet på fanebladet Teknik).

Klausul skal kun udfyldes, hvis der for det enkelte billede er en særlig klausul.

Publiceringsstatus står automatisk til Må publiceres. Dette skal kun ændres, hvis netop dette billede ikke må publiceres (men resten af serien gerne må).

Upload ny fil: Hvert billede skal uploades enkeltvis. Der skal gemmes, før der kan uploades.

 • Klik på Gem (eller på Gem og luk for at lukke uden at uploade).
 • Klik derefter på Tilføj filer. Vælg mellem Vælg fra filbibliotek (læs mere om filbibliotek her) eller
 • Klik på Upload ny fil. Nu åbner et vindue med en oversigt over mapper og filer på din computer / dit netværk.
 • Find den fil, der skal bruge og vælg den ved at dobbeltklikke ELLER ved at markere den og klikke på Åbn. Billedet uploades straks og kan ses i thumbnail-størrelse.

 

Tagging
Billedet kan forsynes med navnetags. Klik på billedet, så det åbner i større format. Se mere om tagging her.

 • Afslut registreringen af billedet ved at klikke Gem indhold.
 • Fortsæt med at registrere resten af billederne på samme måde.

 

NB: Billederne kan ikke ses på indholdsoversigten, men et ikon (papirclips) angiver, at et eller flere billeder er vedhæftet.

For at se billederne, klikkes på knappen Galleri, så vises billederne et ad gangen på skærmen. Der kan bladres mellem billederne ved hjælp af pile i siden af billederne.

Bemærk, at alle billederne automatisk har fået tilføjet et vandmærke ”Arkiv.dk” af hensyn til brugere, der får lyst til at ”låne” arkivernes billeder fra internettet.

Hvis det er en omfattende serie med mange ensartede billeder, kan man eventuelt oprette indholdsblokke for flere billeder ad gangen. For at oploade flere billeder til samme indholdsblok, markerer man de ønskede billeder mens control-tasten holdes nede.

 

Når alle billeder i serien er oprettet, fortsættes registreringen med de øvrige faneblade.

 

Teknik    Henvisninger    Relationer    Historik    Filer    Publicering