Billedserie – teknik

image_pdfimage_print

Tekniske data omfatter bl.a. størrelse, materiale og fotograf. Hvis disse oplysninger er fælles for hele billedserien, udfyldes de her.

  • Åbn fanebladet Teknik i venstre side af registreringsvinduet.

Billedserie teknik

 

Størrelse: Angives som højde gange bredde. Husk at angive måleenheden (fx cm). Ved digitale billeder angives størrelsen i antal pixels.

 

Materiale: Vælg via menu (pil) i højre side af feltet mellem de tilgængelige formater, fx s/h positiv eller farve diapositiv.

Hvert arkiv kan selv tilføje nye materialetyper. Så hvis det ønskede ikke er der, kan arkivets administrator oprette det (se mere her)

Fotograf: Vælg fotografen ved at søge på navnet. Hvis fotografen endnu ikke er oprettet, vælges Ny fotograf. Se nærmere her: Adm. Fotografer).

Fotografens neg. / Særnummer: Hvis billedserien stammer fra en fotograf, der havde registreret billeder, negativer eller bestillere efter sit eget system, så kan disse felter anvendes til at notere fotografens registreringsnumre.

Særnummer kan også anvendes, hvor arkivet tidligere har anvendt en anden nummerering og gerne vil videreføre denne i Arkibas5.

 

Placering: Vælg mellem mulighederne i menuen (pil) i højre side af feltet. Det kan fx være Storformat, Fjernmagasin eller Ophængt på læsesal. Hvis billedet opbevares efter arkivets faste system (i billedarkivet efter nummerorden) er det ikke nødvendigt at udfylde feltet, men ved alternative placeringer er det meget vigtigt.

Hvert arkiv kan selv oprette de placeringsmuligheder, det har behov for. Læs mere her: Adm. Placering

 

Vælg sted: Inden fanebladet Teknik forlades, skal registreringen tilknyttes et geografisk sted. Læs mere her: Vælg sted

 

  • Afslut registreringen af billedserien ved at udfylde fanebladet Publicering