Billede, teknik

image_pdfimage_print

Tekniske data omfatter bl.a. størrelse, materiale og fotograf.

 

  • Åbn fanebladet Teknik i venstre side af registreringsvinduet.

 

Billed teknik

 

Størrelse: Angives som højde gange bredde. Husk at angive måleenheden (fx cm). Ved digitale billeder angives størrelsen i antal pixels.

Materiale: Vælg via menu (pil) i højre side af feltet mellem de tilgængelige formater, fx s/h positiv eller farve diapositiv.

Hvert arkiv kan selv tilføje materialetyper, så hvis det ønskede ikke er der, kan arkivets administrator oprette det.

Arkivets udgave: Kan udfyldes, hvis arkivet selv laver en udgave (affotografering eller scanning), der har et selvstændigt nummer.

Fotograf: Vælg fotografen via menu (pil) i højre side af feltet. Hvis fotografen endnu ikke er oprettet, vælges Ny fotograf (Se nærmere her: Opret fotografer).

Tip: Ved at holde musen over en fotograf på listen, vises de oplysninger, der er indtastet om fotografen.

Fotograf er på forhånd angivet som ”Ukendt”, men hvis arkivet kender navnet på fotografen (uanset om det er en professionel eller amatør), så SKAL navnet angives.

 

Fotografens neg. / Særnummer: Hvis billederne stammer fra en fotograf, der havde registreret billeder, negativer eller bestillere efter sit eget system, så kan disse felter anvendes til at notere fotografens registreringsnumre.

Særnummer kan også anvendes, hvor arkivet tidligere har anvendt en anden nummerering og gerne vil videreføre denne i Arkibas5.

Placering: Vælg mellem mulighederne i menuen (pil) i højre side af feltet. Det kan fx være Storformat, Fjernmagasin eller Harddisk.

Hvert arkiv kan selv oprette de placeringsmuligheder, det har behov for. Læs mere her.

Vælg sted: Inden fanebladet Teknik forlades, skal registreringen tilknyttes et geografisk sted. Læs mere her: Vælg sted

  • Afslut registreringen af billedet ved at udfylde fanebladet Publicering