Artikel, teknik

image_pdfimage_print

Under fanebladet Teknik noteres diverse oplysninger om udgivelsen af artiklen. 

Trykt i medie: Angiv hvilken avis/bog/tidsskrift etc. artiklen er fra. Obligatorisk felt. Hvis artiklen er klippet ud, og mediet er ukendt, så skriv ”Ikke angivet”.

Udgiver: Forlag, bladhus, institution eller lignende, som står bag udgivelsen af artiklen.

Sidetal: Hvilken side står artiklen på? Især vigtigt for artikler, der ikke er klippet ud. Det er muligt at skrive flere sider på, fx ”12-17”.

Omfang: Hvis registreringen er oprettet i Arkibas4 vil der være et felt, ”Omfang”, der ikke længere kan redigeres. Indholdet angiver, hvor mange spalter artiklen fylder.

Særnummer: Hvis udgivelsen har en anden identifikation tilknyttet end Arkibas-registreringsnummeret, så kan det angives her. Det kan fx være et nummer fra en tidligere samling, eller et, der har med placeringen at gøre.

Placering: Vælg blandt mulighederne i menuen via pil i højre side af feltet. Arkivet har mulighed for selv at oprette flere valgmuligheder, hvis det er nødvendigt. Se mere her: Placering (administration)

Vælg sted: I alle typer registreringer angiver man, hvilket geografisk område (sogn/kommune) registreringen hører hjemme i. Se mere i den generelle vejledning her: Vælg sted

Illustrationer: Afkryds feltet ved at klikke i det, hvis udgivelsen indeholder billeder.

 

Enkeltartikler teknik

 

  • Fortsæt registreringen med at udfylde fanebladene i højre side og afslut med Publicering.

 

Kildeviser     Henvisninger     Relationer      Historik     Publicering