Vælg sted

Alle registreringer kan – og bør – knyttes til et geografisk sted. Stedsangivelsen anvendes blandt andet i Arkiv.dk, hvor brugerne kan søge efter indhold fra et bestemt område.

 

  • Vælg sted findes på fanebladet Teknik i venstre side af registreringsvinduet.
  • Klik på den grå boks Vælg sted. Et nyt vindue med et Danmarkskort åbner.

Vaelg sted

Stedet kan angives på fire måder:

  1. Sogn
  2. Kommune
  3. Specifik adresse
  4. Specifikt punkt på kortet

De første tre muligheder findes og vælges via søgefeltet i toppen af siden.

Vaelg sted soegefelt

 

Vær opmærksom på, at der kan være flere muligheder, end de viste på skærmen, især når det gælder adresser. Eksempel: En søgning på Algade giver kun adresser i byerne Ringe, Haarby, Sæby og Gørlev. Fortsæt med at skrive navnet på den by, du vil finde, fx ”Algade 107 Vordingborg”.

Arkibas henter adresserne fra et centralt boligregister. Hvis der er flere boliger registreret på adressen, er man nødt til at vælge mellem dem, fx 1.th. eller st. tv.

 

Vaelg sted adresse

Hvis man ønsker at angive stedet ved at sætte en ”nål” i kortet, fx for at markere en gravhøj eller andet, der ikke har en adresse, gøres det således:

  • Zoom ind på kortet ved hjælp af +/- tasterne øverst til venstre på kortet eller med scroll-knappen på musen. Kortudsnittet kan flyttes med musen: Hold venstre museknap nede og træk i kortet.
  • Når det ønskede sted er fundet, markeres det ved at klikke med musen. Vær opmærksom på, at man ikke kan markere et helt område, man kan kun sætte en nål i et enkelt punkt.

Vent et øjeblik (der kan gå et par sekunder fra man har klikket), så skifter kortvisningen. Der er nu en grøn nål i det punkt, man har udpeget. Desuden er det sogn og den kommune, punktet ligger i, markeret med to nuancer af gult.

Afslut ved at klikke Gem sted nederst i højre hjørne.

Vaelg sted gem

På fanebladet teknik er nu angivet, hvilket sogn og kommune, registreringen er tilknyttet, samt om der er angivet et specifikt punkt.

 

Hvis arkivet har behov for at tilknytte et sted, der ikke kan angives via ovenstående metode (fx ejerlav, amt eller gammel kommune) til en registrering, gøres dette via Henvisninger.

 

Ret sted
  • Klik på Vælg sted, og vælg et nyt.

 

Slet sted
  • Klik på det røde kryds ud for teksten ”Fjern sted”.