Gamle stedkoder

Gælder ikke arkiver, der aldrig har anvendt tidligere versioner af Arkibas end Arkibas5.

Stedkoder anvendes for at give mulighed for at lave en stedbaseret søgning, dels for os selv, men især for eksterne brugere på fx Arkiv.dk.

I Arkibas4 kunne vi oprette vores egne stedkoder, helt ned til gade- eller ejerlavsniveau.

I Arkibas5 bruger vi ligesom med decimalklasser et system udefra. Vi kan vælge mellem fire måder at angive stedet på:

  1. Kommune
  2. Sogn
  3. Specifik adresse
  4. Nål i kort

Hvis de gamle registreringer skal blive sted-søgbare, skal de gamle stedkoder konverteres, en for en. Det er administratorens opgave, da Arkibas ikke kan vide, hvor de gamle stedkoder er hjemmehørende. Når en gammel stedkode er konverteret, opdateres samtlige registreringer, den er tilknyttet, automatisk.

Konvertering af gamle stedkoder

  • Åbn via fløjmenu i venstre side >> Registreringsadministration >> Gamle stedkoder. Arkibas5 viser nu en oversigt over alle de stedkoder, arkivet havde oprettet i Arkibas4.
  • Åbn en stedkode ved at klikke på den.
  • Angiv den nye stedbetegnelse i feltet Geografi. Der kan vælges mellem sogn, kommune eller specifik adresse. Skriv hele eller en del af navnet og vælg det ønskede sted ud fra listen.
  • Afslut ved at trykke Gem.

Gamle stedkoder

 

Fortsæt på samme måde med resten af stedkoderne.

 

Tommelfingerregel: Vælg altid den mindste stedbetegnelse, der samtidig omfatter hele den gamle stedkodes område.

Eksempel: Er den gamle stedkode en enkelt gade, så vælg sogn.  Adresse vil kun omfatte et enkelt hus i gaden, og kommune vil omfatte mere end nødvendigt.

Et andet eksempel er en større ø som fx Møn, der har 9 sogne og er en mindre del af en større kommune. Her vælges kommune, da sogn kun dækker en brøkdel af øen.

Det er ikke muligt at konvertere til større områder som region, landsdel eller hele landet.