Fold ind / fold ud

image_pdfimage_print

Indholdsoversigter

Når man registrerer indhold i arkivfonde, emnesamlinger m.v., placerer man registreringen af de enkelte arkivalier under overskrifter, der angiver typen (fx regnskabsmateriale eller personlige papirer). Overskrifter bruges også i registrering af billedserier, film og lyd.

Hvis der er mange enheder under hver overskrift, bliver listen for lang til at kunne ses på en gang i vinduet. Indholdet kan derfor foldes sammen, så man kun ser overskrifterne. På den måde kan man hurtigt orientere sig om det samlede indhold. Derefter kan man folde den overskrift ud, hvis indhold man er interesseret i at finde.

NB: Når man gemmer eller genåbner en registrering, folder alle overskrifter automatisk sammen.

Fold alle overskrifter ud

Brug knappen Fold ud til venstre for Ny overskrift

Knappen har nu skiftet navn til Vis detaljer. Hvis man ønsker at folde alle overskrifter ind, klikkes på knappen igen, der nu skifter navn til Fold ind.

Fold en enkelt overskrift sammen eller ud

Peg på overskriften med musen. I højre side af feltet ses en menuboks (firkant med streger). Peg på den og vælg Fold ind/ud.

 

Vis detaljer

Når overskrifterne er foldet ud, skifter knappen navn til Vis detaljer.
Som udgangspunkt vises kun en linjes tekst for hver indholdsblok. Hvis teksten i en indholdsblok er for lang til at vises på en linje, vises det med … i slutningen af linjen.

Et klik på Vis detaljer folder indholdsblokkene helt ud, så man kan læse alle linjer.