Emnesamlinger, indhold og teknik

image_pdfimage_print

Indhold

Indholdet af registreringen skal placeres under en eller flere overskrifter.

  • Klik på Ny overskrift. Skriv en overskrift og klik Gem indhold.
  • Peg på overskriften med musen. Via menuboksen (firkant med streger) i højre side af overskriften vælges Indsæt ny.

Bemærk, at der ikke automatisk gives et løbenummer. Hvis man ønsker at nummerere de enkelte dele i samlingen (og det anbefales), så må man starte teksten med løbenummeret. Derefter skrives indholdet i kort og præcis form.

Emnesager indhold

Hvis dokumentet er digitaliseret eller affotograferet, er det muligt at uploade filen til registreringen. Vælg Upload ny fil (se mere om upload af filer her)

  • Afslut med Gem indhold.

Fortsæt med at oprette indhold på samme måde. Skal indholdet under samme overskrift, peges igen på overskriften. Vil man oprette noget af indholdet under en anden overskrift, vælges igen Ny overskrift.

Teknik

 

Emnesager teknik

 

Særnummer: Hvis sagen har en anden identifikation tilknyttet ud over Arkibas-registreringsnummeret, så kan det angives her. Det kan fx være et nummer, der har med placeringen at gøre.

Placering: Vælg blandt mulighederne i menuen via pil i højre side af feltet. Arkivet har mulighed for selv at oprette flere valgmuligheder, hvis det er nødvendigt. Se mere her

Vælg sted: I alle typer registreringer angiver man, hvilket geografisk område (sogn/kommune) registreringen hører hjemme i. Se mere i den generelle vejledning her

  • Fortsæt registreringen i de resterende faneblade. Afslut med publicering.