Billedserie – opret og stamkort

image_pdfimage_print

Billeder kan registreres som en serie, hvis de hører naturligt sammen, fx ved at opfylde to eller flere af følgende kriterier: Optaget af samme fotograf / den samme dag / ved samme begivenhed. Skabelonen til billedserie, kan også benyttes til at registrere fotoalbums.

  • Start registreringen via fløjmenuen i venstre side >> Registreringer >> Ny registrering >> Billeder / Billedserier

Stamkort

Arkibas foreslår automatisk en bogstavsignatur og det næste ledige registreringsnummer.

Ønskes et andet nummer, fx fordi arkivet kører med faste nummerserier, skriver man selv det ønskede nummer i feltet. Hvis det valgte nummer allerede er brugt, så vil man ved gem få at vide, at nummeret er optaget.

Man kan også søge efter første ledige nummer efter et bestemt tal. Sæt en stjerne (*) efter et tal og få det det første ledige nummer herefter. Hvis man skriver 110*, så får man således det første ledige nummer efter 110.

Vær opmærksom på, hvilket bogstav arkivet har valgt som signatur for billedserier. Hvis det ikke er det bogstav, der foreslås, må man ændre til det rette. Arkivets administrator kan ændre standardsignaturen 

Overskrift: En kort, men sigende titel for billedserien. Det er dette felt, der vises, når man ser posten i et søgeresultat.

Bemærkning: Her er der mulighed for at beskrive de nærmere omstændigheder omkring billedserien, fx den begivenhed, den viser, eller supplerende information om den forening/virksomhed/person eller lignende, der er skildret i billedserien.

Datering: Felterne Fra og Til skal forstås som yderår. Ved man, hvilket år billedserien er fra, skrives samme årstal i begge felter, med mindre serien strækker sig over mere end et år (Når man har skrevet et årstal i Fra, foreslås automatisk det samme år i feltet Til). Må man gætte sig til året, laves margin større eller mindre, alt efter hvor sikker man er.

Ca. 1935 kan fx angives som 1934-1936, hvis man er ret sikker, 1930-1940 hvis man er mere usikker, og 1900-1950 hvis man er meget usikker. Det er dog vigtigt at komme med et kvalificeret gæt, fremfor at skrive nogle fuldstændige urealistiske årstal.

Note til datering bruges til at udbygge dateringen. Her kan man skrive den præcise dato for billedserien, hvis man kender den, eller man kan argumentere for sit bud på en datering

Klausul: Obligatorisk felt. Vælg via menu (pil) i højre side af feltet. Hvis billedet ikke er pålagt særlig klausul ved afleveringen vælges Almindelige regler. Læs mere om klausuler her: Tilgængelighed og Klausuler.

Gem: Når alle obligatoriske felter (felter med rød stjerne) er udfyldt på stamkortet, kan posten gemmes.

  • Klik på Gem registrering.

Tip: Når knappen Gem registrering er blå, er der indtastet oplysninger, der endnu ikke er gemt. Gem gerne ofte. Oplysninger, der tastes i fanebladene i højre side af registreringsvinduet, gemmes automatisk (knappen forbliver grå). Oplysninger, der tastes i venstre side, kræver et tryk på Gem.

Gå videre til de øvrige faneblade. Start med Indhold og afslut med Publicering.

Indhold    Henvisninger    Relationer    Historik    Filer    Teknik    Publicering